keresés

információk

Online tanácsadás állami támogatással

Maximum 20 millió ft támogatás online tanácsadásra
Akár 20 millió ft támogatás online tanácsadásra

Még pályázható a GOP-2012-3.3.3 Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázat, amelyen belül lehetősége van a pályázóknak online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás igénybevételére, úgy hogy az állam a költségek 50 %-át megtéríti a tanácsadást igénybe vevő vállalkozások számára. Ezen a Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenését támogató Pályázati Felhívás célja, hogy konkrét tanácsadói tevékenységeken keresztül segítse hozzá a vállalkozásokat a nemzetközi versenyképességük megteremtéséhez a hiányzó versenyképes információk beszerzéséhez.
A meghírdetéskor a pályázathoz tervezetten 3 milliárd forintot rendelt hozzá a kormány, amelyet 2011, 2012, 2013 évben lehet felhasználni; havi cirka 25-37 db pályázattal számoltak a kiírók a kiíráskor.
A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft, az elnyerhető támogatás mértéke nem lehet több mint az összes elszámolható költség 50 %-a.

A támogatásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek: a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján kis-, és középvállalkozásnak minősülnek, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Tanácsadásra pályázó vállakozások esetén, az alábbi tevékenységek jöhetnek szóba:

  1. Vállalati stratégiai tanácsadás
  2. Marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés
  3. Vállalati folyamatmenedzsment támogatás
  4. Online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás
  5. Menedzsmentfejlesztési tanácsadás
  6. Szervezetfejlesztési tanácsadás
  7. Logisztikai tanácsadás

A webes tevékenységeket illetően a 4. pont érdekes, amelyet kicsit bővebben a pályázati kiírás a következőképpen foglal össze:

“Online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás: a nemzetközi versenyképességet támogató, piacspecifikus online megjelenés kialakítása, a megjelenéshez szükséges kiegészítő információk beszerzése, feltételeknek történő megfeleltetés, az elindításhoz és fenntartáshoz szükséges feladatok elvégzése.”

A pályázat igénybe vevőitől tanácsadás esetén az elvárás az ilyenkor szokásos: létszámtartás, export árbevétel növelése, külkereskedelmi felelős kijelölése, amelyek egy logikusan felépített projekt esetén teljesíthetőek.

A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 1-jétől 2013. március 15-ig lehetséges.
A pályázatról bővebben: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség > http://www.nfu.hu/doc/3549

hőbör tamás